Profil

MERFI je revizorsko društvo locirano u Sarajevu koje pruža usluge revizije i savjetodavne usluge koje pomažu organizacijama za ublažavanje rizika koji proizlaze iz dinamičnih i izazovnih okruženja u kojima posluju. Naše usluge izvrsnog kvaliteta pomažu organizacijama da razviju dodatnu vrijednost svog poslovanja i da poboljšaju svoje konkurentske pozicije na tržištu.

Odgovornost

MERFI ima polisu osiguranja na 500.000 KM za slučaj štete koja bi mogla eventualno proizaći zbog našeg neprofesionalizma ili zloupotrebe.

Članstvo

MERFI revizori i računovođe su članovi Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine (Savez). Savez je pridruženi član IFAC i član Federacije evropskih računovođa.

MERFI je jedan od osnivača Komore FBiH revizora.

U aprilu 2011. godine MERFI je postao korespondent mreže Russell Bedford International za BiH. Od augusta 2014. smo član Britanskog poslovnog kluba i UK Trade & Investment.

ISKUSTVA

MERFI ima značajna iskustva koja se naročito odnose na:

 • Statutarnu reviziju finansijskih izvještaja
 • Reviziju podudarnosti poslovanja
 • Izvedbenu reviziju
 • Reviziju kapitala
 • Reviziju procesa privatizacije
 • Reviziju posebnih namjena
 • Monitoring i evaluaciju projekata
 • Analizu poslovanja
 • Izradu poslovnih planova i planova sanacije poslovanja
 • Procjenu vrijednosti organizacija
 • Poslovni i porezni konzalting
 • Uspostavljanje internih kontrola i procedura poslovanja
 • Implementaciju međunarodnih računovodstvenih standarda
 • Savjetovanje prilikom akvizicija, spajanja i pripajanja
 • Porezno savjetovanje
 • Asistencije klijentima u sporovima sa poreznIm organima
 • Izrada studija transfernih cijena