Revizorski pristup

Naš revizorski pristup je razvijen za upotrebu i prilagođen u svim aspektima sa Međunarodnim standardima revizije.

Najznačajnije karakteristike našeg pristupa su:

 • Specifičan i posebno razrađen za svaki angažman uz fokusiranje na najznačajnija pitanja, kako za klijenta tako i nas same;
 • Dodjela posebno odabranog tima koji će zadovolji jedinstvene potrebe našeg klijenta;
 • Izvođenje posla na najučinkovitiji i najekonomičniji način, koncentriranjem na one oblasti koje predstavljaju najveći rizik;
 • Provođenje revizija u skladu sa primjenjivim profesionalnim standardima, zakonima i propisima;
 • Težnja stalnom premašivanju očekivanja naših klijenata;
 • Primjena sistemskih procedura.

Bliska prijateljska i visoko profesionalna komunikacija sa Upravom klijenta i uposlenicima omogućava nam, ne samo da izdamo mišljenje kao jedan od rezultata provedenih revizorskih procedura, nego i da ponudimo rješenja za organizacijske i ekonomske probleme koji mogu biti identificirani tokom našeg angažman. Na taj način dajemo svoj doprinos unapređenju poslovanje našeg klijenta.

Reviziju izvodimo u tri faze:

1. Planiranje (procjene, analize, izrada revizijskog programa),
2. Pred-revizija (kontrolne procedure) i
3. Finalna faza (formiranje mišljenja, izrada izvještaja i pisma upravi).

Na kraju svake faze sveobuhvatno izvještavamo klijenta o rezultatima provedenih procedura. Naša metodologija počiva na iskustvu sticanom u proteklih 16 godina u samostalnom radu i u saradnji sa domaćim i međunarodnim revizorskim kućama.

Klijenti

Naši klijenti su one organizacije koje su prepoznale važnost pouzdane revizije i koje traže vjerodostojne i renomirane revizore koji:

 • su posvećeni pružanju usluge najviše kvalitete,
 • Dodjela posebno odabranog tima koji će zadovolji jedinstvene potrebe našeg klijenta;
 • nastoje da pruže takve savjete, preporuka i revizorske usluge koje omogućavaju značajno poboljšanje poslovanja, vrijednosti,
  efikasnosti i produktivnosti klijenata,
 • nemaju odbijenih izvještaja ili sudskih sporova, kao rezultat neprofesionalizma ili zloupotrebe.

Naši klijenti se uglavnom kategorišu kao:

 • Finansijske i kreditne institucije
 • Proizvodna društva
 • Uslužna i trgovinska društva
 • Zdravstvene institucije
 • Vladine agencije
 • Organizacije koje implementiraju projekte i/ili pružaju usluge koje finansiraju vodeće svjetske organizacije koje odobravaju grantove/sredstva.
 • Diplomatske misije

Revizorski tim

MERFI stavlja na raspolaganje klijentima stručni tim za reviziju, iskustvo i program revizije za pravovremeno pružanje sveobuhvatnih i efikasnih usluga revizije uz pristupačne naknade.

Za svaki angažman obezbjeđujemo primjenu standarda kontrole kvalitete provedene revizije i dodijeljujemo revizorski tim koji se sastoji od pravilno delegiranih, relevantnih članova: