Monitoring. Evaluacija. Revizija.

MERFI je revizorsko društvo locirano u Sarajevu koje pruža usluge revizije i savjetodavne usluge koje pomažu organizacijama za ublažavanje rizika koji proizlaze iz dinamičnih i izazovnih okruženja u kojima posluju.

DOBRODOŠLI U MERFI

MERFI Društvo za finansijsku reviziju d.o.o. Sarajevo je:

 • Osnovano 2004. godine
 • Posvećeno davanju najboljih usluga i vrijednosti za vrijeme i novac koji naš klijent uloži
 • Specijalizirano za pružanje usluga:
  • Finansijske revizije, revizije podudarnosti i revizija učinka
  • Dogovorenih procedura
  • Procjene vrijednosti
  • Poreznog savjetovanja
  • Korporativnog i računovostvenog savjetovanja